Storitve

smo specializirani biro za izdelavo načrtov gradbenih konstrukcij (statike)

Projektno dokumentacijo izdelamo za vse vrste objektov visokogradenj:
- novogradnje objektov
- rekonstrukcije objektov
- dozidave in prizidave
- protipotresno ojačitev obstoječih objektov
- sanacije objektov poškodovanih zaradi dotrajanosti, vlage, potresa
- ojačitev obstoječe nosilne konstrukcije zaradi novih zahtev po nosilnosti konstrukcije (ojačitev plošč, nosilcev, stebrov, temeljev, ostrešja,..)
- razni posegi v nosilnih konstrukcijah (plošče, nosilci,..) zaradi novih potreb v obstoječih prostotih, ki jih narekuje nova tehnologija proizvodnje.

svetovanje

tehnično svetovanje

Nudimo tehnično svetovanje pri:
- novogradnji,
- sanaciji,
- rekonstrukciji,
- adaptaciji in
- revitalizaciji objektov.

popisi in ocene investicije

Nudimo popis materialov, transporta, izvedbenih del in čiščenja. Projektantski izračun investicije in pridobivanje predračunov za gradbeno-obrtniška in instalacijska dela.

elaborat gradbenih konstrukcij

Izdelujemo naslednje elaborate in načrte:
- Izjava statika
- Izdelava načrta gradbenih konstrukcij
- Izdelava statičnega izračuna
- Dimenzioniranje
- Izdelava armaturnega načrta
- Statična presoja
- Statična sanacija

arhitekturno projektiranje

Izdelamo celotno projektno dokumentacijo za graditev vseh vrst objektov visoke gradnje, katero potrebuje investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in za izvedbo (PZI) ter za pridobitev uporabnega dovoljenja (PID in POV). Vključno s pridobivanjem projektnih pogojev in soglasij na projektne rešitve.

revizija

revizija projektne dokumentacije

Nudimo revizija celotne projektne dokumentacije skupaj s študijami in elaborati. popis in predračun investicije za gradbeno-obrtniška in instalacijska dela

vodenje-projektov

vodenje projekta

 nadzor-1

organizacija izvedbe projekta