O podjetju

ulica Antona Skoka 7, 1230 Domžale, SI-Slovenija

(01) 722 07 20

031 303 318

karlovsek7@siol.net

KARLOVŠEK Podjetje za projektiranje in izvajanje gradbenih del, d.o.o.

BIRO KARLOVŠEK - projektiranje in nadziranje gradbenih objektov in projektiranje gradbeno tehnične dokumentacije za potrebe občanov in civilnopravnih oseb ter opravljanje tehnoloških, organizacijskih in svetovalnih storitev, za obdelavo statičnih podatkov, računalniškega programiranja in projektiranja, je bil ustanovljen z Odločbo 17.12.1985.

S sprejetjem zakonodaje za Družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) se podjetje preimenuje v:

KARLOVŠEK, podjetje za projektiranje in izvajanje gradbenih del, d.o.o., Domžale, Antona Skoka 7, je bilo ustanovljeno in vpisano s sklepom Srg 3132/89 v sodni register dne 05.01.1990.Leta 1998 je bila pridobljena licenca za opravljanje poslov nepremičninskega posrednika.
Podjetje posluje v lastnih poslovnih prostorih na lokaciji ul. Antona Skoka 7, Domžale.

Identifikacijska številka pri IZS 0763.