Projektiranje, inženiring

Izdelamo celotno projektno dokumentacijo za graditev vseh vrst objektov visoke gradnje. Izdelava načrtov gradbenih konstrukcij - statike
izdelava revizije načrtov gradbenih konstrukcij

Nadzor gradnje

Nudimo stroknovni nadzor gradnje, kjer preverjamo skladnost s projektno dokumentacijo, kvaliteto izvedbe, materialov in naprav ter upoštevanje rokov in ekonomičnost.

vodenje

Vodenje izvedbe gradnje

Vodimo gradbene projekte in pripravimo organizacijo izvedbe projekta, usklajujemo projektante izvajalce in podizvajalcev. Izpeljemo tudi primopredajo objekta.

Tradicija podjetja

 

Smo prvo in najstarejše privatno podjetje s področja projektiranja gradbenih objektov visokih gradenj v Sloveniji. Za nami je že več kot 25 let uspešnega poslovanja pri projektiranju nadziranju in svetovanju za izvedbo gradbenih objektov.