Arhitektura

Stran je še v izdelavi.

 

vikend-istrahotel_bernardin-portorozzvonik-slonokoscena_obala

Reference

Gradbeništvo in arhitektura

O podjetju

ulica Antona Skoka 7, 1230 Domžale, SI-Slovenija

(01) 722 07 20

031 303 318

karlovsek7@siol.net

KARLOVŠEK Podjetje za projektiranje in izvajanje gradbenih del, d.o.o.

BIRO KARLOVŠEK - projektiranje in nadziranje gradbenih objektov in projektiranje gradbeno tehnične dokumentacije za potrebe občanov in civilnopravnih oseb ter opravljanje tehnoloških, organizacijskih in svetovalnih storitev, za obdelavo statičnih podatkov, računalniškega programiranja in projektiranja, je bil ustanovljen z Odločbo 17.12.1985.

S sprejetjem zakonodaje za Družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) se podjetje preimenuje v:

KARLOVŠEK, podjetje za projektiranje in izvajanje gradbenih del, d.o.o., Domžale, Antona Skoka 7, je bilo ustanovljeno in vpisano s sklepom Srg 3132/89 v sodni register dne 05.01.1990.Leta 1998 je bila pridobljena licenca za opravljanje poslov nepremičninskega posrednika.
Podjetje posluje v lastnih poslovnih prostorih na lokaciji ul. Antona Skoka 7, Domžale.

Identifikacijska številka pri IZS 0763.

Storitve

smo specializirani biro za izdelavo načrtov gradbenih konstrukcij (statike)

Projektno dokumentacijo izdelamo za vse vrste objektov visokogradenj:
- novogradnje objektov
- rekonstrukcije objektov
- dozidave in prizidave
- protipotresno ojačitev obstoječih objektov
- sanacije objektov poškodovanih zaradi dotrajanosti, vlage, potresa
- ojačitev obstoječe nosilne konstrukcije zaradi novih zahtev po nosilnosti konstrukcije (ojačitev plošč, nosilcev, stebrov, temeljev, ostrešja,..)
- razni posegi v nosilnih konstrukcijah (plošče, nosilci,..) zaradi novih potreb v obstoječih prostotih, ki jih narekuje nova tehnologija proizvodnje.

svetovanje

tehnično svetovanje

Nudimo tehnično svetovanje pri:
- novogradnji,
- sanaciji,
- rekonstrukciji,
- adaptaciji in
- revitalizaciji objektov.

popisi in ocene investicije

Nudimo popis materialov, transporta, izvedbenih del in čiščenja. Projektantski izračun investicije in pridobivanje predračunov za gradbeno-obrtniška in instalacijska dela.

elaborat gradbenih konstrukcij

Izdelujemo naslednje elaborate in načrte:
- Izjava statika
- Izdelava načrta gradbenih konstrukcij
- Izdelava statičnega izračuna
- Dimenzioniranje
- Izdelava armaturnega načrta
- Statična presoja
- Statična sanacija

arhitekturno projektiranje

Izdelamo celotno projektno dokumentacijo za graditev vseh vrst objektov visoke gradnje, katero potrebuje investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in za izvedbo (PZI) ter za pridobitev uporabnega dovoljenja (PID in POV). Vključno s pridobivanjem projektnih pogojev in soglasij na projektne rešitve.

revizija

revizija projektne dokumentacije

Nudimo revizija celotne projektne dokumentacije skupaj s študijami in elaborati. popis in predračun investicije za gradbeno-obrtniška in instalacijska dela

vodenje-projektov

vodenje projekta

 nadzor-1

organizacija izvedbe projekta